کارنامه ها، بررسی برخی از کارنامه های ۹۵

04:51

کارنامه ها، بررسی برخی از کارنامه های ۹۵

در این فیلم در خصوص کارنامه ها توضیح داده می شود و همچنین برخی از کارنامه های ۹۵ بررسی می شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...