نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، ادامه نحوه زمانبندی سوالات

09:41

نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، ادامه نحوه زمانبندی سوالات

در این فیلم نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد و نحوه زمانبندی آن توضیح داده می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...