نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، نحوه زمانبندی سوالات

04:12

نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، نحوه زمانبندی سوالات

در این فیلم نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد و نحوه زمانبندی آن توضیح داده می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه