نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، سطح بندی سوالات

03:40

نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد، سطح بندی سوالات

در این فیلم نحوه برخورد با سوالات کنکور ارشد و سطح بندی سوالات آن توضیح داده می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه بفرمایید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...