ساخت پله های قوسی آجری (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

09:43

ساخت پله های قوسی آجری (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این فیلم با نحوه ساخت پله های قوسی آجری آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه