ویدیو چند قسمتی اموزش ساخت یک میز کار و وسائل فولادی با تکنیک های دقیق جوشکاری TIG و MIG -بخش چهارم

05:57

ویدیو چند قسمتی اموزش ساخت یک میز کار و وسائل فولادی با تکنیک های دقیق جوشکاری TIG و MIG -بخش چهارم

ویدیو چند قسمتی اموزش ساخت یک میز کار و وسائل فولادی با ورق های الومینیومی با تکنیک های دقیق جوشکاری TIG و MIG از سری welding tips and tricks بخش چهارم

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم