تحلیل و طراحی سکوهای فراساحلی با استفاده از SAP2000 (قسمت شماره دو: تشریح و تفسیر نتایج)

23:51

تحلیل و طراحی سکوهای فراساحلی با استفاده از SAP2000 (قسمت شماره دو: تشریح و تفسیر نتایج)

این فیلم با کسب اجازه از استاد گرامی جناب دکتر تابش پور (مدرس) از طریق وب سایت شخصی ایشان (دستنامه) جهت استفاده کلیه علاقه مندان و مهندسان عمران کشور در این وبسایت بارگذاری شده است. شما می توانید فایل PDF مربوطه را از اینجا و فایل ضمیمه را از اینجا دانلود کنید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم