معرفی کامل سیستم جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی (FPS) شرکت TIS ترکیه ای از صفر تا صد

04:31

معرفی کامل سیستم جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی (FPS) شرکت TIS ترکیه ای از صفر تا صد

معرفی کامل سیستم جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی (FPS) شرکت TIS ترکیه ای از صفر تا صد

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم