بلند مرتبه سازی و معضلات و مشکلات آن (بخش هایی از مصاحبه رادیو808 با جناب دکتر حافظی)

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم