بخش هایی از ویدیوی آنلاین طراحی عملکردی اشرف حبیب الله با حضور گره 808 بخش 4

28:40

بخش هایی از ویدیوی آنلاین طراحی عملکردی اشرف حبیب الله با حضور گره 808 بخش 4

این فیلم در حاشیه سمینار طراحی عملکردی شرکت CSI در استانبول ترکیه در آیان 94 توسط موسسه آموزشی 808 ضبط گردید ، جهت دانلود فایل PDF این سمینار  میتوانید از این صفحه اقدام بفرمایید. و برای مطالعه گزارش کاملی از حضور تیم سازه 808 در این سمینار میتوانید این یادداشت از سایت را مطالعه بفرمایید.

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم