ساختمانی در برزیل

ساختمانی در برزیل

سال ساخت : 2016

مکان ساخت : برزیل

یکی از چالش های  ساخت این بنا ، پیدا کردن سازنده ای بود که بتواند تیکه های نا منظم نما را تولید کند که مانند پازل به هم وصل شود .و چالش دیگر ساخت سریع با بتن پیش ساخته در محل سایت بوده است .

منبع :  archdaily

ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل
ساختمانی در برزیل