رادیو808 شماره 82= مصاحبه با کامران دیبا -بخش سوم-پاسخ كامران ديبا به نقد بهرام شيردل كه موزه هنرهاي معاصر را دروغ ناميده بود