دوره آموزش پروژه محور نرم افزار Rhino

دوره آموزش پروژه محور نرم افزار Rhino
کد دوره: 
CN5263

شرکت در ورکشاپ آنلاین رایگان آموزش نرم افزار Rhino ، چهارشنبه 7 مهر ، ساعت 18-20

 

مدوس دوره : مهندس حامد دامغانی 

  مدرس دانشگاه هنر تهران ، دانشگاه پارس و دانشگاه علم و صنعت می باشند

 

سر فصل دوره

معرفی نرم افزار راینو

سیستم ترسیمی Nurbs و مقایسه با نرم افزار های با سیستم Mesh.

معرفی محیط نرم افزار، Toolbar های اصلی،

View  ها، Rendering mode در View ها،

properties شامل Units، Grid Options ، Aliases

، Appearance. کشیدن خطوط : دستورات مربوط به منوی Curve، lines، Ellipse، Circle

، Polygon، Arc و Rectangle.

 

:  ویرایش و نحوه تغییر شکل هندسه های دوبعدی در محیط راینو:

دستورات اولیه مربوط به منوی Curve tools و Transform. کار با Object Snaps. کار با Layer و لایه بندی. دستورات Selection و Hide  و Lock.

 

آنالیز خطوط و منحنی های دو بعدی،

استفاده و ویرایش Control Point ها شامل دستورات منوی  Point Editing، بدست آوردن خطوط پیچیده با استفاده از خطوط موجود شامل ادامه دستورات منوی Curve Tools. اتصال و انفصال خطوط: تفاوت میان Join   و Group. تفاوت میان Trim و Split.

 

دستورات اولیه منوی Surface

جهت ساخت صفحات ساده شامل صفحات پلنار و صفحات با استفاده از ریل.

 

ادامه ی دستورات منوی Surface.

جهت ساخت صفحات پیچیده ی سه بعدی.

 

ویرایش و ترکیب صفحات.

آنالیز و کنترل صفحات توسط Control Point ها. (دستورات منوی Surface tools)

 

Solid  ها در راینو و ویرایش Solid ها.

صفحات Mesh و کار با آنها در محیط راینو.

 

گرفتن خطوط و منحنی های جدید مورد نیاز از صفحات تشکیل شده.

دستورات منوی Curve from Object. ویرایش حجم ها و صفحات: دستورات تکمیلی منوی Transform. طرز کار Record History. نوشتن Font .

 

آموزش نرم افزار Vray.

 

رفع اشکال و و تمرینات تکمیلی

 

مدرس دوره:
حامد دامغانی
طول دوره:
20 ساعت
هزینه ثبت نام:
2,500,000 ریال
زمان برگزاری کلاس ها:
زمان برگزاری : از 24 مهر یکشنبه و چهارشنبه 6:30 تا 8:30
شروع دوره:
24 مهر 1395 تا 24 آبان 1395
تخفیفات دوره ایتخفیف 20 درصدآموزشگاه