طراحی پارامتریک با Grasshopper

طراحی پارامتریک با Grasshopper
کد دوره: 
CN5281

سر فصل مباحث

 

الف : طراحی

آشنایی با مفهوم طراحی پارامتریک و الگوریتم

معرفی محیط نرم افزار گرس هاپر

آشنایی با مفهوم پارامترها و کامپو ننت ها و معرفی شاخه های مختلف کامپوننت ها در نرم افزار گرس هاپر

جریان داده های متغیر (volatile data stream )

تطبیق جریان داده ها (data stream matching )

کامپوننت های عددی ( عامل ، شرطی ، عملگرها ، منحنی های مثلثاتی و ...)

سری ها ، محدوده ها ، و دامنه ها (sreies, ranges & domains )

آشنایی با ساختار درختی داده در نرم افزار و مدیریت آن

بردارها

انواع منحنی ها و صفحات

ب : ساخت 

ج : آنالیز

 

مدرس دوره:
امیرحسین رفعتی
طول دوره:
23 ساعت
هزینه ثبت نام:
2,300,000 ریال
زمان برگزاری کلاس ها:
شروع از 1 آبان 1395 روزهای شنبه ، دو شنبه ساعت 6 تا 8:30
شروع دوره:
1 آبان 1395 تا 15 آذر 1395
تخفیفات دوره ایتخفیف 20 درصدآموزشگاه