بارگذاری و آیین نامه 2800+م 8+م11+تحلیل سازه ها (ورود به حرفه محاسبات)

بارگذاری و آیین نامه 2800+م 8+م11+تحلیل سازه ها (ورود به حرفه محاسبات)
مدل: CN0201

درس بارگذاری که یکی از مفاد امتحانی ورود به حرفه محاسبات می باشد، با توجه به تغییرات آیین نامه در سال 92 و ابهامات و اشکالات بسیار زیادی که در مبحث 6ام موجود است سعی شده که دوره مرتبط طوری برگزار شده که تمامی نکات ریز آیین نامه با حل مثال تکمیلی توضیح داده شود.همچنین با لحاظ این نکته که آیین نامه 2800 ویرایش 4ام مبنای طرح سوالات ازمون پیش رو می باشد، لذا اهمیت تشریح بندهای جدید آیین نامه از پیش بیشتر حائز اهمیت می باشد.

این دوره شامل مطالب مبحث 6ام و آیین نامه 2800 ویرایش 4ام و همچنین دوره نکته تست مبحث 8 و 11 و همچنین نکات مربوط به تحلیل سازه ها می باشد.

با توجه به اینکه درس تحلیل سازه ها نیز بعنوان یکی از مفاد امتحانی برای بخش محاسبات می باشد.با توجه به اینکه بحث تحلیل سازه ها بسیار مفصل و کاربرد فراوانی در کنکور ارشد و دکتری دارد، سوالات این درس در این بخش بصورت پایه ای مطرح شده و شامل موارد ذیل می باشد

در دوره پیش رو برای این درس، 9 فصل مشتمل بر تمامی نکات مهم به شرح ذیل تدریس داده می شود:

فصل اول : کلیات

ترکیبات بار در ایین نامه جدید-روش های طراحی در حالت حدی و بهره برداری

فصل دوم : بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی

فصل سوم: بار مرده- بار زنده

فصل چهارم: بار برف

فصل پنجم: بار سیل-بار باران-بار یخ-بار انفجار

فصل ششم:بار باد

فصل هفتم:آئین نامه 2800 ویرایش 4ام

فصل هشتم: تحلیل سازه ها

فصل نهم: مصالح بنایی( مبحث 8)

فصل دهم : سازه های صنعتی ( مبحث 11)

که فصل هشتم ( تحلیل سازه ها) در 6 فصل بصورت ذیل  ارایه خواهد شد:

فصل اول( تحلیل سازه) : بحث پایداری و معینی نامعینی سازه ها

فصل دوم( تحلیل سازه)  : تحلیل سازه های معین و خرپاها

فصل سوم( تحلیل سازه) : تغییر شکل ارتجاعی سازه ها

روش انرژی-روش تیر مزدوج-روش لنگرسطح-روش انتگرال گیری و.......

فصل چهارم( تحلیل سازه) : تنش و کرنش

فصل پنجم( تحلیل سازه) : خط تاثیر

فصل ششم( تحلیل سازه) :تحلیل سازه های نامعین

روش شیب افت-روش پخش لنگر-تحلیل سازه های متقارن-تحلیل تقریبی سازه ها

 

 

Comments

ناشناس
عکس‌های ناشناس
ناشناس
عکس‌های ناشناس
ناشناس
عکس‌های ناشناس
مدرس دوره:
مصطفی دوگوهرانی
طول دوره:
45 ساعت
هزینه ثبت نام: 450,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
یکشنبه سه شنبه ساعت 21 تا 24
شروع دوره:
17 آبان 1394