دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000

این دوره در حال برگزاریست و فقط 3 جلسه از آن باقیمانده است ، میتوانید در این دوره ثبت نام بفرمایید تا کلیه فیلم جلسات برگزار شده را دریافت کنید و در ادامه جلسات آنلاین شرکت بفرمایید یا فیلم مابقی را بلافصله از طریق فولدر دراپباکسی که با شما به اشتراک در می آید دریافت فرمایید

کد تخفیف20%:   EDU20

دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000   (به همراه نرم‌افزارهای کمکی Matlab , XTRACT , Seismosignal)

سرفصل‌های دوره

 • -     انواع روش‌هاي طراحي
 • -     طراحي به روش تنش مجاز
 • -    طراحي به روش حالات حدي (ضرائب بار و مقاومت)
 • -    طراحی براساس عملکرد
 • -                طراحی براساس عملکرد
 • -                فلسفه و لزوم طراحي لرزه‌اي براساس عملكرد
 • -                بررسی نگرش آئین‌نامه‌های لرزه‌ای موجود به روش طراحی براساس عملکرد
 • -                معرفی آئین‌نامه‌های لرزه‌ای و بهسازی داخل کشور و خارج از کشور
 • -          مبانی و تئوری‌های اولیه
 • -    انواع تلاش‌ها به لحاظ رفتاری
 • -    اجزای سازه‌ای اصلی و غیراصلی
 • -    سطوح عملکرد در سطح المان و سازه
 • -    انواع سطوح خطر لرزه‌ای
 • -    انواع مقاومت مصالح
 • -          انواع روش‌های تحلیل سازه‌ها
 • -    تحلیل استاتیکی خطی
 • -                رفتار خطی
 • -                رفتار استاتیکی و دینامیکی- آنالیز استاتیکی و دینامیکی-بارگذاری استاتیکی و دینامیکی
 • -                تحلیل استاتیکی معادل در ویرایش چهارم استاندارد 2800
 • -    تحلیل دینامیکی طیفی
 • -                اثرات خاک بر تحریک شتاب دار پی
 • -    پارامترهای موثر بر سرعت موج برشی خاک و پرید خاک
 • -    فیلتراسیون خاک- اثرات میرایی خاک بر سازه
 • -    تشدید یا رزونانس-تداخل سازنده و مخرب
 • -                 تفسیر مفهومی شکل طیف استاندارد 2800 و اثرات خاک بر آن
 • -                معرفی رکورد شتاب زلزله و انواع پیک در آن
 • -                نحوه دریافت انواع رکورد شتاب زلزله از سایت PEER
 • -                معرفی نرم‌افزار Seismosignal و بررسی کاربردهای مربوطه
 • -    ترسیم سری‌های زمانی شتاب، سرعت و جابجایی
 • -    ترسیم طیف‌های پاسخ شتاب، سرعت و جابجایی به همراه تفاسیر مربوطه در رابطه با شکل طیف‌ها
 • -                معرفی زلزله‌های حوزه نزدیک و دور
 • -    مشخصات زلزله‌های حوزه نزدیک و تفاوت آنها با حوزه دور
 • -    اثرات FlingStep , ForwardDirectivity در حوزه نزدیک
 • -    نحوه تشخیص رکوردهای حوزه نزدیک از روی رکوردهای مربوطه
 • -                به دست آوردن طیف‌های شتاب، شبه شتاب، سرعت، شبه سرعت و جابجایی و اثرات سایت و حوزه نزدیک و دور بر آنها
 • -                روش‌های مقیاس رکوردهای زلزله براساس استانداردهای موجود در حوزه نزدیک و حوزه دور
 • -                نحوه به دست آوردن طیف استاندارد 2800
 • -                آنالیز مودال و به دست آودن مودهای سازه
 • -                درصد مشارکت جرمی و جرم موثر مودی
 • -                معرفی روش تحلیل دینامیکی طیفی در ویرایش چهارم استاندارد 2800
 • -                تحلیل دینامیکی طیفی در نرم افزار SAP2000
 • -    تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش‌آور)
 • -                معرفی تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) به صورت مفهومی با مثال عددی و بررسی مزایا و معایب این تحلیل
 • -                محاسبه جابجایی هدف از روش ضرائب (نشریه 360)
 • -    مقایسه روش ضرائیب در FEMA356 , ASCE41-13 (فرمول ارئه شده در نشریه 360 ویرایش سال85 و 92)
 • -    بررسی نواقص و ایرادات موجود در فرمول ASCE41-13
 • -    بررسی روابط جدید ارائه شده در ادبیات فنی من جمله FEMA
 • -                نقطه کنترل
 • -                تعریف حالات بار ثقلی و جانبی
 • -                نحوه اعمال پیچش تصادفی در نرم افزار به همراه نمونه مثال عددی کامل
 • -                انواع روش‌های غیرخطی کردن مصالح
 • -    روش المان محدود غیرخطی
 • -    روش المان فایبری(به صورت جامع و کامل با استفاده از نرم‌افزارهای MATLAB,XTRACT)
 • -                مبانی و تئوری
 • -                انواع رفتار تنش-کرنش مصالح
 • -                رفتار بتن محصور و غیرمحصور
 • -                رفتار فولادهای فشاری و کششی
 • -                رفتار فولادهای محصور کننده
 • -                معرفی نمودار ممان انحنا و نحوه به دست آوردن آن با استفاده از نرم‌افزار XTRACT و MATLAB
 • -                تغییرشکل‌های خمشی
 • -                تغییرشکل‌های برشی
 • -                تغییرشکل‌های ناشی از لغزش آرماتورهای طولی
 • -                محاسبه نمودار بار-جابجایی از طریق نمودار ممان-انحنا و سایر تغییرشکل‌های مربوطه
 • -                معرفی انواع شکست در سطح سازه‌ای و در سطح المان(سازه‌های بتن‌آرمه)
 • -                شکست ترد و شکست نرم (Rubture&Fracture) و نحوه اثرات هر کدام بر رفتار کلی سازه
 • -                انواع شکست در تیرهای بتن‌آرمه
 • -                شکست خمشی
 • -                شکست برشی
 • -                شکست برشی-خمشی
 • -                انواع شکست در ستون‌های بتن‌آرمه
 • -                شکست خمشی
 • -                تعریف شکل‌پذیری و اثرات آن در شکست
 • -                شکست به دلیل عقب‌گرد تار خنثی و عبور آن از مرکز سطح مقطع
 • -                شکست به دلیل گسیختگی آرماتورهای طولی کششی
 • -                شکست مطلوب در طراحی لرزه‌ای
 • -                از دست دادن مقاومت جانبی (و یا ناپایداری جانبی )
 • -                از دست دادن مقاومت محوری (و یا ناپایداری ثقلی )
 • -                شکست برشی-خمشی
 • -                از دست دادن مقاومت جانبی  (و یا ناپایداری جانبی )
 • -                از دست دادن مقاومت ثقلی  (و یا ناپایداری جانبی )
 • -                تئوری ارائه شده توسط Elwood
 • -                شکست برشی
 • -    روش مفصل پلاستیک
 • -                مفاصل پلاستیک در سازه‌های بتنی
 • -                مفصل تیر
 • -                مفصل ستون
 • -                بررسی تغییرات صورت گرفته در نشریه نسبت به ویرایش قبلی
 • -                مفصل دیوار برشی به روش ستون معادل
 • -                مفاصل پلاستیک در سازه‌های فولادی
 • -                مفصل تیر در قاب خمشی
 • -                مفصل ستون در قاب خمشی
 • -                مفصل انواع مهاربندی (ضربدری، شورون و EBF)
 • -                آنالیز و سعی و خطا در به دست آوردن جابجایی هدف
 • -                شرح انواع روش‌های مربوط به رفع مشکلات مربوط به عدم همگرائی
 • -                شرح کامل نتایج و تفسیر هر کدام
 • -                شرح اعمال 30-100 در پوش‌آور و تفسیر ضوابط مربوطه
 • -                ارائه انواع روش‌های بهسازی با ژاکت فولادی و بتنی
 • -                ارائه روش‌های بهسازی با مهاربندهای فولادی و دیوار برشی
 • -    تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
 • -                شرح تحلیل تاریخچه زمانی و بررسی مزایا و معایب این تحلیل
 • -                تعريف توابع(Function) لازم و حالات بار (LoadCase) مربوط به آناليز تاريخچه زماني
 • -                نحوه اعمال پيچش تصادفي در تحليل تاريخچه زماني
 • -                اعمال بند 30-100 در تحليل تاريخچه زماني مطابق با ظوابط آئين‌نامه‌اي
 • -                شرح كامل خروجي‌ها و تفسير نتايج مربوط به تحليل تاريخچه زماني

 جهت ثبت نام در این دوره تا حداکثر 30 مهر  از  20% تخفیف برخوردار خواهید شد ، کد تخفیف:   edu95

نمونه فیلم از جلسات اول تا سوم برگزار شده:

 دانلود فیلم جلسه اول

دانلود فیلم جلسه دوم

دانلود فیلم جلسه سوم

 

مطالب مرتبط:

پکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000

مدرس دوره:
جواد قدرتی
طول دوره:
130 ساعت
هزینه ثبت نام: 1,300,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
چهارشنبه 13 الی 17
شروع دوره:
1 مهر 1395
تخفیف 20 درصد

محصولات مرتبط

Advance Steel
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
فوت و فن word برای مهندس عمران
قیمت: 0 تومان
39,000 تومان
آموزش توزیع تنش در خاک تحت بارگذاری نقطه ای
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S13
فیلم آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی (بهمراه اطلاعات مفید درباره دکل های مخابراتی و
قیمت: 880,000 تومان
880,000 تومان
پله و نرده های پیشرفته
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
محاسبات فشار جانبی برای دیوار حائل وزنی در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
مکان یابی در GIS به روش TOPSIS
قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
آموزش رویت مدلسازی سازه ای با Revit Structure
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
نا موجود
آموزش جامع 3ds max -بخش اول
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S4
پکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود ABAQUS با کاربرد در مهندسی سازه همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 650,000 تومان
650,000 تومان
 آموزش کاربردی نرم افزار SeismoSignal
قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
آموزش اتوکد سیویل تری دی AutoCAD Civil 3D 2016 -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS (پیشرفته)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
تحلیل سه بعدی یک مخزن بتنی تحت اثر رکورد زلزله با ANSYS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
مدلسازی و تحلیل سازه های خاکی و سنگی در FLAC
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
کتاب نرم افزار FLAC
قیمت: 0 تومان
16,500 تومان
آموزش پیشرفته ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش 3D Home Architect
قیمت: 0 تومان
8,000 تومان
آموزش پروژه محور نرم افزار MS Project 2016
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
قسمت 2: انجام صحت سنجی بر روی ستون بتنی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
قسمت 9: مدل سازی قاب خمشی فولادی دارای میراگرهای تسلیم شونده
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
آموزش مدلسازی خرپاها در رویت استراکچر
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
آموزش نحوه مدل سازی پی های نواری در ABAQUS و محاسبه ظرفیت باربری
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نام محصول: آموزش رویت مدلسازی انواع پله نوع محصول: DVD زمان: 01:55:16 محتوا: شامل 23 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 54,000 تومان
54,000 تومان
کتاب LAND 2007,2008 Civil design Land xml Reporting 7
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش رویت داینامو REVIT DYNAMO 2017
قیمت: 0 تومان
32,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S24
پکیج فیلم تحلیل های IDA + Seismostruct
قیمت: 880,000 تومان
880,000 تومان
Revit Objects 2017
قیمت: 0 تومان
13,900 تومان
آموزش رویت مدلسازی یک ساختمان
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 59,000 تومان
59,000 تومان
تکنیک های مدلسازی طراحی و تحلیل سازه های خاکی سنگی و بتنیANSYS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
نام محصول: آموزش رویت جداول و تقسیم فضا نوع محصول: DVD زمان: 01:34:47 محتوا: شامل 14 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 42,000 تومان
42,000 تومان
آموزش AUTOCAD
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,800 تومان
24,800 تومان
کاربرد 3Ds MAX در معماری
قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
دانشنامه دیجیتال مهندسی معماری (نسخه 7)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 82,000 تومان
82,000 تومان
برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
16,000 تومان
بسته آموزش مقدماتی Revit Architecture
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 364,000 تومان
364,000 تومان
آموزش رویت آرشیتکچرREVIT 2017
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
تحلیل و طراحی پل در CSIBRIDGE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
فيلم آمادگي ورود به حرفه مبحث پنجم (آموزش بند به بند مقررات ملی)
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش Revit Architecture 2015
قیمت: 0 تومان
18,500 تومان
تحلیل و طراحی سوله به روش LRFD در SAP
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
26,000 تومان
نرم افزار عمران یار
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
آموزش ساخت مرحله ای یک خاکریز بر روی یک لایه رس اشباع
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS (مقدماتی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 48,000 تومان
48,000 تومان
آنالیز دینامیک غیرخطی به کمک LS-DYNA
قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S-14
پکیج فیلم آموزش طراحی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ETABS و SAP همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش V_Ray
قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
فیلم آموزش متوسط ABAQUS ، قابل استفاده برای همه گرایش های عمران
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
آموزش رویت Revit Architecture 2017
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با نرم افزارهای ETABS 2000 و SAFE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
آموزش توزیع تنش در خاک تحت بارگذاری مستطیلی
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
Revit 2017- 64Bit
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
تنظیمات ویژگی های فامیلی (مبلمان)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 57,000 تومان
57,000 تومان
ساختن مؤلفه های فامیلی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 123,000 تومان
123,000 تومان
نام محصول: مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار Revit Structure نوع محصول: DVD زمان: 01:31:56 محتوا: شامل 13 فایل آموزشی فرمت: .mp4 مدرس: مسعود عابدی مقدم مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – دانشجویان
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
آموزش جامع RhinoCeros
قیمت: 0 تومان
17,500 تومان
آموزش کاربردی Autocad
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
آموزش نرم افزار ETAP -
قیمت: 0 تومان
20,000 تومان
آموزش تخصصی و کاربردی Revit MEP
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 175,000 تومان
175,000 تومان
آموزش گام به گام AutoCAD Civil 3D 2013
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
نا موجود
AutoCAD MAP 3D 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
آموزش سطح متوسط ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 135,000 تومان
135,000 تومان
3D STUDIO MAX 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
PLAXIS 8
قیمت: 0 تومان
25,500 تومان
نا موجود
مدلسازی با فایل DWG
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 44,000 تومان
44,000 تومان
کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
ArchiCAD 20 + Collection
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
ArchiCAD & Sketchup Collection
قیمت: 0 تومان
6,000 تومان
اموزش رویت – مدلسازی انواع بام
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 43,000 تومان
43,000 تومان
پروژه 3 - نمای ساختمان در 3d max
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S-5
پکیج فیلم آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار TEKLA همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 0 تومان
440,000 تومان
آموزش رویت مپ مدلسازی مدار الکتریکی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
خود آموز ENVI  9 ساعت فیلم آموزشی تهیه شده توسط مجرب ترین دانشجویان سنجش از دور دانشگاه تهران کامل ترین منبع در زمینه یادگیری پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
 کدهای MATLAB برای تحلیل به روش اجزای محدود
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 13,500 تومان
13,500 تومان
آموزش ایجاد Template حرفه ای در Revit
قیمت: 0 تومان
175,000 تومان
آموزش جامع 2015 - 3ds max _ بخش دوم
قیمت: 0 تومان
38,000 تومان
بررسی پایداری دیوارهای (GRS) یا دیوارهای مسلح شده با ژئوسنتتیک ها در ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
برنامه نویسی شی گراء در AecGIS به زبان python
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
13,000 تومان
کاربرد نرم افزار Opensees در تحلیل و مدل سازی سازه ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
تحلیل دستی سازه ها و مقایسه آن با تحلیل نرم افزاری به کمک SAP 2000
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S10
پکیج فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار های3D-Max ، V.ray ، Sketchup همراه با پروژه عملی کاملا کاربردی
قیمت: 870,000 تومان
870,000 تومان
فیلم آموزش پیشرفته فرمول نویسی در Revit ، مدرس: آریانی
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
مدل سازی کاربردی با استفاده از نرم افزار OpenSees
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
مدل سازی گروه شمع با ABAQUS 2017- محاسبه ظرفیت باربری گروه شمع
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فیلم آموزش کاربرد Matlab در مهندسی عمران
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره3: آموزش Csi Bridge
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 376,000 تومان
376,000 تومان
آموزش جامع ArchiCAD 14
قیمت: 0 تومان
17,900 تومان
آموزش کاربردی مفاهیم ضربه قوچ در WATER HAMMER
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
فيلم آموزشي تحلیل کمانش ستون ها و ورق های کامپوزیتی در ANSYS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آموزش نرم‌افزار داینامو
قیمت: 0 تومان
27,000 تومان
بررسی نفوذپذیری و تراوش در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش برنامه نویسی VBA در اکسل
کلی
فروشگاه
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 23,000 تومان
23,000 تومان
آموزش تخصصی و کامل فامیلی و مس در Revit,S
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
آموزش تحکیم دوبعدی در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
دوره کامل آموزش رویت Revit Architecture
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 299,000 تومان
299,000 تومان
مدل سازی گروه شمع تحت بارگذاری جانبی با ABAQUS 2017- محاسبه ظرفیت باربری
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S19
پکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های SAP-ETABS پروژه محور صفر تا صد و کاملا کاربردی
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
تکنیک های مدلسازی در نرم افزار tekla structures
قیمت: 0 تومان
40,000 تومان
نا موجود
آموزش رویت مپ – مدلسازی تاسیسات ساختمان
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 43,000 تومان
43,000 تومان
فیلم ورکشاپ حضوری نرم افزار OpenSees مهندس منتظری
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 492,000 تومان
492,000 تومان
آموزش رویت ساختن انواع دیوارها
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
پروژه‌هاي كاربردي در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
آموزش جامع ETABS فولادي -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 24,800 تومان
24,800 تومان
آموزش گام به گام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
نا موجود
کتاب MATLAB 2016 برای همه
قیمت: 0 تومان
37,500 تومان
پک کامل آموزش نرم افزار Ls Dyna
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
جزئیات سازی و دیتایل
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
فیلم_آموزش نرم افزار OpenSees
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 439,000 تومان
439,000 تومان
نا موجود
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S25
پکیج فیلم آموزش طراحی سقف
قیمت: 1,015,000 تومان
1,015,000 تومان
آموزش تحلیل تحکیم با فرض رفتار ارتجاعی خاک- آزمایش ادئومتر در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
فیلم آموزش SAP2000 (قدم یک)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 145,000 تومان
145,000 تومان
آموزش پیشرفته AUTOCAD 2017 - Part 2
قیمت: 0 تومان
15,800 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره9: آموزش TEKLA Structure
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 354,000 تومان
354,000 تومان
فیلم آموزش شبيه سازي پديده هاي ضربه و انفجار با استفاده از نرم افزار LS-DYNA
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
Advance Concrete
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش مدلسازی حرفه ای با Revit Architecture
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش PRIMAVERA P6 (از سری کتابهای آموزش بر اساس پروژه)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
17,000 تومان
آموزش جامع معماری در 3Ds Max
قیمت: 0 تومان
23,000 تومان
مرجع کاربردی REVIT2013
قیمت: 0 تومان
11,000 تومان
نا موجود
مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
28,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل IDA با نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کامل‌ترین مرجع کاربردی AutoCAD
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزشی از پژوهش تا مقاله (روش هاي مربوط به پژوهش و تحقیق)
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 Betoni -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
پيشرفته AUTODESK REVIT 2016 آموزش
قیمت: 0 تومان
14,800 تومان
راهنمای نرم افزار PERFORM 3D
قیمت: 0 تومان
19,500 تومان
نا موجود
ام محصول: تهیه ­ی فایل پیش فرض در نرم‌افزار Revit نوع محصول: DVD زمان: 00:53:40 محتوا: شامل 7 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 34,000 تومان
34,000 تومان
AutoCAD 2017 - 32,64 Bit
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
مجموعه نقشه کشی و نقشه برداری
قیمت: 0 تومان
24,000 تومان
ساختن صحنه های معماری در 3ds Max
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 34,800 تومان
34,800 تومان
فیلم آموزش محاسبات انتگرال با Matlab و Maple
کلی
فروشگاه
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 11,000 تومان
14,000 تومان
آموزش Slope/w
قیمت: 0 تومان
50,000 تومان
مدلسازی سازه ای پارکینگ طبقاتی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 52,000 تومان
52,000 تومان
مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSIBridge
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,500 تومان
25,500 تومان
مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه های خاکی در PLAXIS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
محاسبات پروژه های ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
نا موجود
مدلسازی سازه های فولادی و تهیه نقشه های کارگاهی با Tekla Structures (Xsteel)21
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 27,000 تومان
27,000 تومان
فولاد و بتن در Safe و Etabs
قیمت: 0 تومان
10,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S9
پکیج فیلم آموزش طراحی پل با نرم افزار CSIBridge همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 355,000 تومان
355,000 تومان
آموزش تحلیل تحکیم یک بعدی-آزمایش ادئومتر- با فرض رفتار الاستوپلاستیک خاک
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش جامع ETABS بتني
قیمت: 0 تومان
24,800 تومان
نام محصول: ویرایش ساختاری مدل در نرم‌افزار Revit نوع محصول: DVD زمان: 01:04:56 محتوا: شامل 15 فایل آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه – تولیدکنندگان تجهیزات و مصالح ساختمانی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 58,000 تومان
58,000 تومان
آموزش SketchUp 2015
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
فیلم آموزش مدلسازی پی های سطحی و شمع ها در آباكوس
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
راهنمای کامل v.ray2.0
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 32,800 تومان
32,800 تومان
آموزش محاسبات متره و برآورد
قیمت: 0 تومان
15,000 تومان
کدهای متلب دینامیک سازه
قیمت: 0 تومان
65,000 تومان
فوت و فن Excel برای مهندس عمران
قیمت: 0 تومان
49,000 تومان
آموزش میلگردگذاری در رویت
قیمت: 0 تومان
32,000 تومان
آموزش جامع پیشرفته 3DS Max 2017
قیمت: 0 تومان
15,800 تومان
REVIT Architecture & Structure 2015
قیمت: 0 تومان
18,800 تومان
آموزش جامع نرم افزار Revit Architecture
قیمت: 0 تومان
39,000 تومان
نا موجود
پکیج آموزشی کنترل پروژه (Msp & P6)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 180,000 تومان
180,000 تومان
فیلم آموزش Abaqus - ژئوتکنیک
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
نا موجود
مرجع کاربردی نرم افزار ANSYS در مهندسی عمران
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
آموزش حرفه ای و تخصصی 6 Lumion
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
مدلسازی حجم های پوسته ای
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 67,000 تومان
67,000 تومان
فیلم آموزش جامع مدل سازی و شاپ درایینگ سازه های بتن آرمه در نرم افزار Tekla Structures
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 299,000 تومان
299,000 تومان
آموزش کاربردی مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز در HEC-HMS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمانها با استفاده از نرم افزارهای ETABS 2015 , SAFE 2014
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 20 درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش نرم افزار opensees
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش پیشرفته AUTOCAD 2017 - Part1
قیمت: 0 تومان
15,800 تومان
فیلم آموزشی طراحی کف های پیش تنیده با نرم افزار ETABS و SAFE 2016
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
AUTOCAD COLLECTION +2015 +2016 +2017
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
آموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
23,000 تومان
آموزش رویت Revit 2017
قیمت: 0 تومان
42,000 تومان
طراحی قوس سرپانیتن در نرم افزار CIVIL 3D مطابق نشریه ۴۱۵
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
Sketch and Rando Tools
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
فیلم آموزش طراحی دیوار حائل وزنی سنگی و دیوار حائل بتنی
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
کتاب آموزش نرم افزار AUTODESK MAP
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
مدلسازی سازه های فلزی
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 49,000 تومان
49,000 تومان
فیلم آموزش عمومی AutoCAD
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
نام محصول: محاسبات تاسیسات ساختمان با نرم افزار RevitMEP نوع محصول: DVD زمان: 47:15 محتوا: شامل 7 پکیج آموزشی به همراه فایل معرفی محصول فرمت: .mp4 مدرس: زهره یوسفی مخاطب: مهندسان معماری، عمران و مکانیک – پیمانکاران و مدیران پروژه و دانشجویان علاقمند
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
آموزش حرفه ای DYNAMO
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های معماری
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 0 تومان
250,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S17
پکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای با نرم‌افزار SAP2000
قیمت: 1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
پک بزرگ 3DMax plus
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 320,000 تومان
320,000 تومان
شبیه سازی مسایل هیدرولیکی در FLOW 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
22,000 تومان
فیلم آموزش کنترل ستون های غیرباربر جانبی
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
Steel Frame with Infill Panel-Nonlinear Time History Analysis
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
آموزش رویت REVIT 2017
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
آموزش نحوه مدل سازی آزمایش CD در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش Lumion 5
قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
دانشنامه دیجیتال مهندسی عمران (نسخه 7)
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 82,000 تومان
82,000 تومان
فیلم آموزش تحلیل غیرخطی یک تیر بتنی مسلح با استفاده از نرم افزار ANSYS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
AutoCAD 2017 & LT
قیمت: 0 تومان
6,000 تومان
مدل سازی شمع های تکی در نرم افزار ABAQUS
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S7
پکیج فیلم آموزش نرم افزار Opensees همراه با آخرین نسخه نرم افزار
قیمت: 877,000 تومان
877,000 تومان
کتاب آموزش جامع V.ray (کاملترین مرجع آموزشی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 21,000 تومان
21,000 تومان
فیلم آموزش طراحی و مدلسازی تقاطع چهار راهی در نرم افزار Civil 3D
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
آموزش رویت اندازه گذاری و ساختن view
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 48,000 تومان
48,000 تومان
طراحی قوس مرکب در Civil 3D مطابق نشریه ۴۱۵
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
 آموزش مهندسی معماری
قیمت: 0 تومان
7,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S1
پکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های CSI همراه با نرم فزار های نسخه 2015
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
آموزش جامع گوگل اسکچاپ
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 14,900 تومان
14,900 تومان
آموزش AutoCAD 2015
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
آموزش رویت توپوگرافی و سایت
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 44,000 تومان
44,000 تومان
اموزش طراحي پارامتريك با Grasshopper
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
;کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه با SAP 2000 (سازه های فولادی)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
Photoshop CC Collection 2016
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
تحلیل دینامیکی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار ABAQUS 2017- تحلیل دینامیکی یک شیروانی خاکی تحت بارگذاری زلزله
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
آموزشگاه
محتواهای علمی دوره های نرم افزاری
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
آموزش Revit Structure 2015 -
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
آموزش Kitchen Draw 6
قیمت: 0 تومان
25,000 تومان
تحليل استاتيکي و ديناميکي سد هاي خاکي با استفاده از GEO STUDIO
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
27,000 تومان
3D Modeling Tools
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
آموزش کاربردی شاپ درایینگ با نرم افزار Advance Steel
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 299,000 تومان
299,000 تومان
آموزش مقدماتی ABAQUS 2017- رشته ژئوتکنیک
فروشگاه
پکیج های s1 تا s30
قیمت: 110,000 تومان
110,000 تومان
AutoCAD Civil 3D 2017 - 64Bit
قیمت: 0 تومان
12,000 تومان
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
پکیج های s1 تا s30
تخفیف 40درصد
S-3
پکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار MathCad همراه با آخرین نسخه نرم افزار نرم افزار MathCad در حقیقت یک نرم افزار پایه محاسباتی مانند اکسل میباشد که با ابزارک های قدرتمند خود تقریبا در تمامی رشته های پایه و مهندسی کاربرد فراوان دارد. اما چیزی که این نرم افزار را از سایر رقبا متمایز ساخته ، ساختار متن محور آن است. به طوری که بر خلاف نرم افزار اکسل که محاسبات درون سلولها، معمولا پنهان هستند ، در این نرم افزار تمامی محاسبات به صورت تایپی شبیه به word نوشته می شوند و در نهایت خود ن
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
کتاب دینامیک سازه ها با SAP2000
قیمت: 0 تومان
34,000 تومان
آموزش تخصصی نرم افزار Naviswork Manager
قیمت: 0 تومان
250,000 تومان
نرم افزار آباکوس ABAQUS 2016 HF2 بهمراه فیلم آموزش نصب نرم افزار
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 12,000 تومان
12,000 تومان
آموزش مقدماتی و متوسط 3DS Max 2017
قیمت: 0 تومان
15,800 تومان
آموزش جامع نرم افزار Revit Architecture (همراه DVD)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 39,000 تومان
39,000 تومان
Arc GIS Collection
قیمت: 0 تومان
6,000 تومان
مرجع جامع نرم افزار Perform 3D
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 7,000 تومان
7,000 تومان
آموزش رویت آشنایی با نرم افزار رویت
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 36,000 تومان
36,000 تومان
پروژه‌هاي كاربردي در SAFE14x-12x
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
آموزش حرفه ای و تخصصی Revit Structure 2017
تخفیفات دوره ای
تخفیف 20 درصد
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان