دوره آشنایی با مباحث نقشه برداری(آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

دوره آشنایی با مباحث نقشه برداری(آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری)

برای تهیه فیلم ضبط شده از این دوره میتوانید به این صفحه از فروشگاه سایت مراجعه بفرمایید

 

این دوره  از بین دوره های آمادگی کارشناسی رسمی دادگستری،  علاوه بر ارائه آنلاین همزمان به صورت حضوری نیز برگزار میگردد. علاقه مندان به استفاده از این دوره چنانچه تهران تشریف دارند میتوانند پس از ثبت نام در تاریخ  پنجشنبه 6  اسفند از ساعت 9-20 این دوره را به صورت حضوری در محل موسسه 808 شرکت کنند و اگر شهرستان هستند همزمان به صورت آنلاین از لینک ورود به کلاس که بعد از ثبت نام خدمت آنها ارسال میگردد میتوانند از این دوره استفاده بفرمایند.

گرایش  راه و ساختمان

 •      اصول و مبانی نقشه برداری برای آزمون کارشناس رسمی
 •      نقشه برداری عمومی
 •      ژئودزی(Geodesy)
 •      فتوگرامتری و سنجش از دور(RS)
 •     هیدروگرافی(آبنگاری)(نقشه‌برداری در آبها)
 •      سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 •      کارتوگرافی

سرفصل مباحث اصلی در رشته راه و ساختمان بر اساس سوابق آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل دنبال می شود:

 • 1-     مقیاس(خطی و سطحی) و انواع آن
 • 2-     عکس(مقیاس عکس ، تعیین تعداد عکس در هر پرواز و ...)، نقشه و انوع کاربردهای آن(سیستم تصویر و...)
 • 3-     تفاوت بین عکس و نقشه
 • 4-     تبدیل مقیاس در نقشه به نقشه ، تبدیل مقیاس نقشه به عکس،  تبدیل طول و سطح از روی نقشه و یا عکس به زمین
 • 5-     نقشه برداری و انواع کاربردهای آن
 • 6-      مترکشی و محاسبه خطاهای آن
 • 7-     محاسبه دقت نسبی در طول و سطح و روشهای تعیین مقیاس بر اساس دقت نسبی در نقشه و عکس
 • 8-     قرائت زاویه(قائم - افقی) با دوربین تئودولیت و محاسبه خطاهای آن به همراه سرشکنی
 • 9-     تعیین دقت قرائت در لمب های افقی و قائم(تقسیمات لمب و ورنیه)
 • 10- درشت نمایی در دوربین ها
 • 11- ژیزمان و زاویه حامل – انتقال مختصات و محاسبه خطاهای آن به همراه سرشکنی(پلیگون باز و پلیگون بسته) بصورت مختصر
 • 12- محاسبه مساحت بر اساس فرمولهای هندسی معمولی و روش مختصاتی به همراه محاسبه خطاهای آن
 • 13- ترازیابی با دوربین نیو و محاسبه خطاهای آن به همراه سرشکنی(خطاهای سیستماتیک- خطای کرویت و انکسار) بصورت مختصر
 • 14- اندازه گیری فاصله افقی و اختلاف ارتفاع از روش ایستادیمتری
 • 15- تصحیحات خطای دوربین نیو(خطای تراز – خطای در قرائت میر)
 • 16-  اندازه گیری فاصله افقی از روش پارالاکتیک
 • 17- محاسبه حجم عملیات خاکی
 • 18- طرح هندسی راه(قوسهای افقی و قائم در راه)- نقشه برداری مسیر
 • 19- محاسبات مربوط به دید در راهها
 • 20- دنبال کردن مباحث کلی بصورت اشاره ای در نقشه برداری پیشرفته( GPS ،  GIS،   LIS) و ...

توضیحات کلی:

از 60 سوال حداکثر 6 سوال در زمینه تخصصی نقشه برداری(عمومی، مسیر، طرح هندسی راه ، ضوابط و مقررات و ...) 

 

مدرس دوره:
حسن فراهانی
طول دوره:
10 ساعت
هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
زمان برگزاری کلاس ها:
شنبه 22 اسفند ساعت 9-20 (حضوری-آنلاین)
شروع دوره:
22 اسفند 1394