خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr. 7.0

خرید آنلاین نرم افزارهای سازه و پی Checker Vr. 7.0

این نرم‌افزار کمک بسیار خوبی برای مهندسین محاسبی است که احتیاج به یک ماشین‌حساب همه کاره برای طراحی دستی اجزا مختلف سازه دارند و یا می خواهند از صحت نقشه‌های آماده شده و جزئیات آن در کوتاه ترین زمان ممکن و یا بدون دسترسی به مدل سازه‌ای مطلع شوند.

این نرم‌افزار در ۹ قسمت کلی به طراحی و کنترل اجزایی از سازه پرداخته که در برخی از قسمت‌ها برای اولین بار در ایران به آن اشاره می‌شود.

 جزییات

شش قسمت نرم افزار به قرار زیر است :

۱- محاسبه ضریب طول موثر ستون‌های فلزی (مورد استفاده در نرم‌افزارهای CSI که این ضریب را درست محاسبه نمی‌کنند)

۲- طراحی اتصالات تیر به ستون برای حالات زیر

   الف - اتصال ساده با نبشی جان به همراه جوش‌ها

   ب- اتصال با سخت‌کننده نشیمن (براکت) مثلثی و مثلثی با پخی به همراه جوش‌ها

   ج- اتصال گیردار تیر به ستون طبق ضوابط شکل پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۳- طراحی اتصالات مهاربند هم محور ضربدری و قطری طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۴- طراحی اتصالات مهاربند هم محور ۷و ۸ طبق ضوابط شکل‌پذیری مبحث دهم مقررات ملی ۱۳۹۲، ۱۳۸۷ به همراه جوش‌ها

۵- محاسبه ظرفیت باربری لرزه‌ای فونداسیون‌های سطحی و طراحی سطح فونداسیون‌های تکی

۶- طراحی سقف‌های کامپوزیت در برابر ارتعاش (ناشی از فعالیت‌های انسانی)

۷- محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی با آرماتور کششی بر اساس ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (جدید)

۸- کنترل فشردگی لرزه ای مقاطع فولادی بر اساس مبحث دهم سال ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ (جدید)

۹- طراحی اتصالات پیچی مطابق مبحث دهم سال ۱۳۹۲ (جدید)

۱۰- محاسبه ضريب افت و خزش بتن مربوط به محاسبه خيز درازمدت (به روش ACI-435R )

۱۱- طراحی تيرچه هاي كامپوزيت و عرشه فولادي (مطابق مبحث دهم سال ۱۳۹۲)

۱۲- محاسبه ضريب زلزله مطابق ويرايش چهارم استاندارد

 تغییرات اعمال شده در نسخه‌های مختلف این نرم‌افزار عبارتند از:

  نکته: فایل دانلود شده، EXE آخرین نسخه برنامه است و قابلیت نصب ندارد و فقط باید با فایل EXE نسخه قبل در مسیر برنامه جایگزین شود.

تغییرات نسخه 7.0.0

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 8 علاوه بر مهاربند 7 در اتصال وسط تیر

- اضافه شدن امکان محاسبه عکس العمل تکیه گاهی روی تیر در مهاربند 7 در اتصال کنج مهاربند

- اضافه شدن امکان محاسبه اساس مقطع الاستکی و پلاستیک در قسمت کنترل مقطع

- اضافه شدن امکان لینک همه منوهایی که نیاز به اساس مقطع یا ابعاد تیر دارند به منوی کنترل مقطع

تغییرات نسخه 6.6.0

- اصلاح نمایش علامت نیروی محوری در طراحی نبشی جان و نیز برایند نیروهای اتصال مهاربند در اتصال تیر و ستون

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر تغییرات نسخه 6.5.5

- اضافه شدن محاسبه ظرفیت برشی مقاطع بتن آرمه (برای طراحی دال و دیوار حائل) در قسمت محاسبه ظرفیت خمشی مقاطع بتنی

- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 6.5.0

 • اضافه شدن قابلیت کنترل تیرهای دهانه مهاربندی برای برش متمرکز و برش ناشی از اتصال مهاربند
 • اضافه شدن قابلیت محاسبه اتصال نبشی تیر به ستون در اتصالات گوشه مهاربند های X
 • اضافه شدن محاسبه تنش وون میزز برای ورق اتصال مهاربندی برای دقت و اطمینان بیشتر- برخی اصلاحات برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 6.2.0

 • اضافه شدن طراحی اتصال گیردار با ورق روسری و زیر سری پیچی BFP
 • اضافه شدن محاسبه ضخامت ورق اتصال پیچی
 • اضافه شدن محاسبه فواصل سوراخ‌های اتصال پیچی از یکدیگر و لبه ورق
 • اضافه شدن اعمال ضریب برشی جان Cv در کنترل ضخامت جان در اتصالات گیردار

تغییرات نسخه 6.0.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه نیروهای اتصال تیر، ستون و مهاربند (گره اتصال مهاربند) برای نیروهای لرزه‌ای مطابق بند ۱۰-۳-۱۱-۲
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار عکس العمل‌های برشی و خمشی داخل نرم‌افزار با استفاده از بارگذاری ثقلی
 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار نیروی پیش‌تنیدگی پیچ‌های اتصال اصطکاکی خارج از جدول ۱۰-۲-۹-۷

تغییرات نسخه 5.7.0

 • اضافه شدن طراحی اتصال درختی: کنترل اتصال WUF-W و طراحی وصله تیر
 • برخی اصلاحات جزیی در قسمت طراحی ورق پیوستگی ستون برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.5

 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.3

 • اضافه شدن امکان محاسبه خودکار طول مهاربند در بخش طراحی اتصال مهاربند
 • اضافه شدن مقدار خیز مجاز در بخش محاسبه خیز و ارتعاش سقف مرکب
 • برخی اصلاحات جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.5.0

 • اضافه شدن امکان محاسبه فشردگی لرزه‌ای مقاطع بر اساس AISC 341-10, 16

تغییرات نسخه 5.4.6

 • اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه 5.4.5

 • اضافه شدن محاسبه طول مهار و وصله میلگرد در قسمت محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی

تغییرات نسخه 5.4.6

 • اضافه شدن امکان محاسبه طول مهار و وصله میلگرد به تنهایی 

تغییرات نسخه 5.4.1

 • اصلاح جزیی برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.4.0

 • اضافه شدن امکان ارتباط خودکار بین قسمت طراحی سقف عرشه و کامپوزیت و قسمت طراحی در برابر لرزش و خیز 

 تغییرات نسخه 5.3.6

 • اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های عرشه فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه 5.3.0

 • اضافه شدن امکان طراحی تیرچه‌های کامپوزیت فولادی به طور کامل

تغییرات نسخه 5.2.5

 • اضافه شدن امکان محاسبه ضریب زلزله و رسم طیف مطابق ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰

تغییرات نسخه 5.1.2

 • اصلاح کوچک محاسبات در قسمت طراحی نبشی جان و اضافه شدن قابلیت محاسبه دوران برای اطمینان از عملکرد مفصلی

 تغییرات نسخه 5.1.0

 • اصلاح برخی محاسبات در قسمت‌های ورق روسری و زیر سری، تیرهای مرکب
 • کنترل مقطع و محاسبات تنش مجاز پی

 تغییرات نسخه 5.0.4

 • اصلاح برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 5.0.0

 • اضافه شدن محاسبه ضرایب افت و خزش بتن
 • اضافه شدن طراحی بولت‌های اتصالات اتکایی

 تغییرات نسخه 4.8.0

 • اضافه شدن طراحی برشگیر ناودانی تیرهای کامپوزیت 

تغییرات نسخه 4.7.6

 • اصلاح عرض ورق روسری در اتصال گیردار

تغییرات نسخه 4.7.5

 • کنترل بعد جوش‌ها با ضخامت ورق‌های اتصال و یا ضخامت پروفیل

تغییرات نسخه 4.6.6

 • تغییر جزئی برخی قسمت‌ها برای عملکرد بهتر

تغییرات نسخه 4.6.2

 • اضافه شدن محاسبه خودکار برش اتصال بولت‌ها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲

تغییرات نسخه 4.5.0

 • اضافه شدن طراحی اتصالات پیچی بر اساس مبحث دهم مقررات ملی سال ۹۲
 • اضافه شدن قابلیت طراحی تمامی اتصالات بر اساس حالت حدی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان سال ۹۲

تغییرات نسخه 3.0.0

 • اضافه شدن دو بخش محاسبه ممان مقاوم تیر بتنی و کنترل ضوابط فشرده لرزه‌ای بر مبنای مبحث دهم سال ۸۷ و ۹۲

تغییرات نسخه 2.6.0

 • امکان طراحی طول ورق روسری بر مبنای ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ۹۲

تغییرات نسخه 2.5.2

 • برخی تغییرات جزیی

تغییرات نسخه 2.5.0

 • اضافه شدن طراحی ورق پیوستگی اتصال گیردار  

تغییرات نسخه 2.2.5

 • تغییر محاسبات طراحی اتصال مهاربند V شکل  

تغییرات نسخه 2.1.0

 • بروز شدن برخی محاسبات در قسمت اتصال ساده با نبشی جان، بادبند X و اتصال گیردار

 تغییرات نسخه 2.0.0

 • قابلیت طراحی خودکار ابعاد اتصال بادبند هم‌محور (X Brace)

تغییرات نسخه 1.7.0

 • طراحی جوش اتصالات بادبندی به تیر و ستون به روش نیروی یکنواخت

 

نوع فایل دریافتی :

اعتبار مورد نیاز :

250000 تومان

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

درباره نویسنده
عکس‌های faroughi

علیرضا فاروقی

دکتری عمران، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • Comments

  سلام استاد گرامی
  خروجی نرم افزار به صورت خلاصه نتایج می باشد یا اینکه کلیه محاسبات بصورت دستی در دفترچه محاسبات ذکر می شود؟؟؟

  عکس‌های soltani_68
  soltani_68

  نظرخواهی

  در نسخه لاتین وبسایت 808 علاقه مند به استفاده از کدامیک از قسمت های کنونی سایت فارسی 808 هستید؟

  در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه

  تقویم آموزشی

  4 ارديبهشت 1397
  موسسه 808
  5 ارديبهشت 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل (IABSE)
  5 ارديبهشت 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل
  5 ارديبهشت 1397
  دانشگاه فسا
  5 ارديبهشت 1397
  مجمع مهندسان جوان استان آذربایجان شرقی
  6 ارديبهشت 1397
  سازمان سنجش
  6 ارديبهشت 1397
  انجمن مهنسان سازه ایلینویز
  7 ارديبهشت 1397
  موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
  17 ارديبهشت 1397
  نمایندگی ملّی فدراسیون بین المللی بتن
  18 ارديبهشت 1397
  انجمن علمی بتن ایران- انجمن بتن ایران
  18 ارديبهشت 1397
  دبیرخانه دائمی کنفرانس
  18 ارديبهشت 1397
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی
  19 ارديبهشت 1397
  دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه پلی تکنیک میلان
  19 ارديبهشت 1397
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  19 ارديبهشت 1397
  شرکت مهندسین مشاور آرشیدز
  20 ارديبهشت 1397
  جامعه مهندسان مشاور ایران
  20 ارديبهشت 1397
  انجمن ژئوتکنیک ایران
  28 خرداد 1397
  جامعه یونانی انجمن اروپایی مهندسی زلزله و دانشگاه ارسطو یونان
  31 خرداد 1397
  انجمن مهندسان سازه اسپانیا (ACHE)
  4 تير 1397
  موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله (EERI)
  4 تير 1397
  کمیته فنی منطقه اروپا از انجمن بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (ISSMGE)
  20 تير 1397
  موسسه آموزش عالی شهریار آستارا
  26 تير 1397
  کمیته برگزاری انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
  1 مرداد 1397
  دانشگاه صنعتی مراغه با همکاري دانشگاه تبريز، دانشگاه شهيد مدني
  11 شهريور 1397
  دپارتمان علوم زمین شناسی دانشگاه مالتا
  14 شهريور 1397
  انجمن هیدرولیک ایران ، دانشگاه شهركرد
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتتیک کره- انجمن بین المللی ژئوسنتتیک کره
  25 شهريور 1397
  انجمن ژئوسنتیک کره (KGSS)
  28 شهريور 1397
  انجمن بین المللی مهندسی سازه و پل
  10 مهر 1397
  موسسه غیرتجاری هنری نشر فن آریا

  موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران